สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น

sungmen police station

ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.สูงเม่น ชี้แจงข้อสั่งการของผู้บังคับบัญช

02/13/2018 06:02:12

วันนี้ 7 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.สภ.สูงเม่นฯ ได้เรียกประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.สูงเม่น ชี้แจงข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ในการระดมกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมาย อาวุธปืน ยาเสพติดฯลฯ ให้มีผลการปฏิบัติ การป้องกันหมอกควันในช่วง 15 ก.พ.- 15 เม.ย.2561 ให้ตำรวจรับผิดชอบหมู่บ้านประสานผู้ใหญ่บ้าน กำนันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาทั้งปวง และได้ทำการตรวจทรงผม ข้างขาว ตามสั่งการที่ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายดำเนินการแล้ว ตำรวจนายใดไม่สั้น ข้างไม่ขาว ได้ประสานวิทยาลัยสารพัดช่างให้มาบริการตัดผมฟรี ให้ถูกระเบียบทุกนาย เพื่อแสดงถึงการมีระเบียบวินัยตาม นโยบาย ตร.พร้อมได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด ข้าราชการตำรวจทุกนายรับทราบและถือปฏิบัติตามสั่งการ
เวลา 11.00 น. จัดให้มีการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ตามแบบฝึกพระราชทานให้กับข้าราชการตำรวจตามนโยบายผู้บังคับบัญชา หลังจากการฝึกได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

 

Powered by RongPakCMS สนใจระบบติดต่อ [email protected]