สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น

sungmen police station

พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.ฯ ดำเนินการตาม โครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด

05/16/2018 12:05:11

วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.ฯ พ.ต.ท.นราวิชญ รอดกสิกรรม รอง ผกก.ป.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ชมส. สายตรวจรถยนต์ ๒๐๑ สม. ๒๐ ได้ร่วมกันดำเนินการตาม โครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด ในพื้นที่ หมู่ ๘ บ้านตอนิมิตร ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ได้พบปะผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด และ สอบถามรวบรวมสภาพปัญหาผู้ที่เกี่ยวข้อง ยาเสพติด เพื่อนำข้อมูล ดำเนินการ และประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรม การลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

Powered by RongPakCMS สนใจระบบติดต่อ [email protected]