สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น

sungmen police station

พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ชมส. สายตรวจรถยนต์ ได้ร่วมกันดำเนินการตาม โครงการบ้านสีขาว

05/16/2018 15:05:26

วันที่ 7 พ.ค.2561 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ชมส. สายตรวจรถยนต์ ได้ร่วมกันดำเนินการตาม โครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด บ้านบวกโป่ง ม.3 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ได้พบปะผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด และ สอบถามรวบรวมสภาพปัญหาผู้ที่เกี่ยวข้อง ยาเสพติด เพื่อนำข้อมูล ดำเนินการ และประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรม ตลอดจนนำปัญหามาวิเคราะห์เพื่อช่วยกันให้่เป็นแนวทางการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

Powered by RongPakCMS สนใจระบบติดต่อ [email protected]