สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น

sungmen police station

พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ได้ร่วมกันดำเนินการตาม โครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด

05/16/2018 15:05:27

วันที่ 10 พ.ค.2561 เวลา 19.30 น. พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ได้ร่วมกันดำเนินการตาม โครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติดโดย พบปะผู้นำชุมชน หมู่ 8 บ้านตอนิมิตร ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น เพื่อชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด และ สอบถามรวบรวมสภาพปัญหาผู้ที่เกี่ยวข้อง ยาเสพติด เพื่อนำข้อมูล ดำเนินการ และประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรม ตลอดจนนำปัญหามาวิเคราะห์เพื่อช่วยกันให้่เป็นแนวทางการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

 

Powered by RongPakCMS สนใจระบบติดต่อ [email protected]