สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น

sungmen police station

ผู้บังคับบัญชา


ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕


พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข  
ผบช.ภ.5  

                                                             
                            พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ              พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์          พล.ต.ต.วันชัย  สุวรรศิริเขต
                                         รอง ผบช.ภ.๕                               รอง ผบช.ภ.๕                      รอง ผบช.ภ.๕                                      

                                                                                        
                                  พล.ต.ต.กฤตธาพล  ยี่สาคร        พล.ต.ต.บัณฑิต  ตุงคะเศรณ๊         พล.ต.ตอดุลย์ ดรุณเพท
                                           รอง ผบช.๕                               รอง ผบช.๕                          รอง ผบช.๕

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

                                                                         
                                                                           พล.ต.ต.นันทวิทย์  เทียมบุญธง
                                                                                  ผบก.ภ.จว.แพร่.

                                                                                                                                
             พ.ต.อ.สุวิทย์  ยอดรัก                        พ.ต.อ.มาโนช  มีสกุลคุณ                   พ.ต.อ.นิคม  เครือนพรัตน์ 
            รอง ผบก.ภ.จว.แพร่                           รอง ผบก.ภ.จว.แพร่                           รอง ผบก.ภ.จว.แพร่

                                                                    
         พ.ต.อ.พงษ์เดช  คำใจสู้                           พ.ต.อ.ประจัญ  ปัญญาแก้ว                     พ.ต.อ.จิตร์พิสุทธิ์  อิ่มสงวน
            รอง ผบก.ภ.จว.แพร่                                  รอง ผบก.ภ.จว.แพร่                            รอง ผบก.ภ.จว.แพร่

 

Powered by RongPakCMS สนใจระบบติดต่อ [email protected]